Medicatie allergie test 

Een medicijn (geneesmiddel) reactie kan veel verschillende klachten geven. Zo kan er een huiduitslag ontstaan, maar ook een ernstigere reactie met bijvoorbeeld benauwdheidsklachten. Een allergie voor een medicijnen kan op verschillende manieren getest worden. Altijd is het belangrijk dat u in een veilige omgeving getest wordt. Mocht u dan een heftige reactie krijgen, dan is er altijd direct hulp beschikbaar. 

Vanwege de verschillende testmogelijkheden en omdat het testen altijd in een ziekenhuis setting plaats moet vinden, wordt deze allergie hier verder buiten beschouwing gelaten.  

Bij wens tot meer algemene informatie over allergieën op geneesmiddelen, zie de pagina over geneesmiddelenreactie.