Geneesmiddelenreactie

Maculopapuleuze exanthemen

Deze kunnen zich door zowel geneesmiddelen als door een infectieziekte veroorzaakt worden. De belangrijkste differentiële diagnose is een viraal exantheem door epstein barr virus, enterovirus, hiv, adenoviris, humaan herpesvirus type 6, en parvovirus b19. Combinaties kunnen voorkomen aangezien sommige virusinfecties de kans op een geneesmiddelenexantheem verhogen. Polymorfie en perifere eosinofilie pleiten voor een geneesmiddelenreactie.  

Systemisch contact dermatitis

Dit is een inflammatoire huidziekte die kan optreden wanneer er systemische blootstelling plaats vindt van medicatie waarvoor eerder een type IV-allergie (contactallergie) heeft ontwikkeld, of een structurele verwant geneesmiddel  (kruisreactie) door applicatie op de huid of slijmvliezen. Dit kan zich op verschillende manieren presenteren, meestal als een maculopapuleus exantheem. Ik ernstige gevallen zijn er algemene ziekteverschijnselen zoals koorts, malaise, hoofdpijn, braken, misselijkheid, diaree of zelf collaps.

Mogelijke symptomen van systemisch contact dermatitis: 

 • Maculopapuleus exantheem, kan generaliseren tot erytrodermie
 • Vesiculeus handeczeem met of zonder erytheem (zonder acrovesiculeus eczeem
 • Eczematheuze reacties:
  • Eczeem op de plaats van eerder positieve plakproefreacties. 
  • Eczeem op de plaats van eerdere expositie aan het geneesmiddel. 
  • Opvlamming van eerder bestaand eczeem.
  • Eczeem op de normale huid. 
  • Eczeem in de elleboogplooi en knieholtes (lijkt op consitioneel eczeem maar geen anamnese van constitutie)  
 • Op erythema multiforme gelijkende exanthemen:
  • Baboon syndrome 
  • Vasculitis 
  • Purpura 
  • Urticaria angio-oedeem, anafylaxie 
  • AGEP acute gegeneraliseerde exanthemateuze pustulose