Voedingsallergenen

LET OP: bij ademhalingsproblemen of het gevoel van een dichte keel (alsof u door een rietje moet ademen) wacht niet en neemt direct contact op het met het noodnummer van uw arts of bel 112 met de mededeling ademhalingsproblemen na inname voeding! Hierbij kan het gaan om een ernstige reactie (anafylaxie), waarvoor direct noodmedicatie toegediend moet worden! 

Wat is een voedselallergie?

Een voedselallergie is een abnormale reactie van je lichaam op een bepaald voedingsmiddel. Klachten die kunnen voorkomen bij een voedselallergie zijn:  

  • Tintelingen in of rond de mond  
  • Tintelingen in de oren, handpalmen en/of voetzolen 
  • Een benauwd gevoel 
  • Dikke tong en/of lippen  
  • Maag-darm klachten zoals diarree, braken, buikkrampen. 

Deze klachten ontstaan vaak binnen 30 minuten tot 2 uur na inname van voeding. Treedt de reactie later op of zijn er andere klachten dan hierboven beschreven dan is de kans op een voedselallergie klein.