Uitgebreide voedselallergie test: provocatietest  

Een provocatietest wordt vooral bij voedselallergieën gebruikt. Dit gebeurt pas als er met het [bloedonderzoek] en de [priktest] die op deze website beschreven staan geen allergie aangetoond kan worden.  Bij deze test wordt u gevraagd onder medisch toezicht het voedsel in te nemen waar u mogelijk allergisch voor bent. Dit gebeurt met hele kleine hoeveelheden onder medisch toezicht. Deze test wordt alleen in het ziekenhuis gedaan en valt buiten deze website. 

Lees hier als u meer informatie wenst over [voedselallergieën