Predniso(lo)n stootkuur (dexamethason stootkuur)

Als u veel last heeft van uw eczeem of andere huidklachten, kan het zijn dat zalven soms onvoldoende effectief zijn om uw huid tot rust te laten komen. Ook kan het zijn dat u zo snel mogelijk verbetering wenst van uw klachten en dat dit met het smeren zalvete veel gedoe is of het effect voor u te lang duurt.  

Dan kan de arts ervoor kiezen om predniso(lo)n of dexamethason tabletten voor te schrijven. Deze medicatie behoort tot de groep geneesmiddelen die ook wel bijnierschorshormonen of corticosteroïden worden genoemd. Ze remmen ontstekingen en overgevoeligheidsreacties in het lichaam zodat het eczeem tijdelijk minder actief is en minder jeuk heeft.  

Predniso(lo)en dexamethason kunnen bij langdurig gebruik veel bijwerken gevenEchter, vaak wordt dit bij eczeem alleen kortdurend voorschreven. Dit wordt dan een stootkuur‘ genoemd. Tijdens 1 stootkuur van een paar dagen zullen vrijwel geen bijwerkingen ontstaan. 

Bijwerkingen predniso(lo)n of dexamethason op korte termijn
  • Er ontstaat een tijdelijke toename van eetlust. Probeer niet te snoepen, maar neem dan een gezond tussendoortje 
  • Predniso(lo)n en dexamethason hebben allebei invloed op uw suikerwaarden in het bloed. Heeft u suikerziekte, overleg dan altijd met uw arts. Zo nodig kan u thuis of bij de huisarts extra uw suikerwaarde (glucosein de gaten houden. Het kan zijn dat tijdelijk uw medicatie aanpast moet worden. 

Let op, dit is geen vervanger van de bijsluiter en informatie die u bij de apotheek ontvangt! 

Er wordt pas over langdurig gebruik gesproken, als u langer dan 1 maand aaneengesloten tabletten neemt van:

  • Meer dan 7.5mg prediso(lo)n
  • Meer dan 0.75mg/dag dexamethason

Neem dan altijd contact op met uw arts. U krijgt dan vaak extra informatie mee over de effecten, u krijgt een eigen afbouwschema mee en zo nodig wordt extra medicatie voorgeschreven om uw botten sterk te houden. Vraag hiernaar bij uw eigen arts.