Insecten gif: bijen en wespen 

Neem bij zwellingen of benauwdheidsklachten altijd contact op met uw arts als dit gebeurt. De arts kan u door middel van bloedonderzoek helpen te diagnosticeren op welk insect u reageert en zo nodig medicatie voor te schrijven. Wacht niet, want een volgende steek kan levensbedreigende situaties opleveren! 

Een reactie op insecten gif kan na een beet een grote jeukende bult opleveren. Deze reactie kennen we allemaal. Maar soms treedt er na een steek een zwelling van de hele hand of arm op. Met soms heftige reacties benauwdheidsklachten. Dit is een systemische allergische reactie. Het hele lichaam reageert op het insecten gif. Deze allergische reactie varieert in jeuk over het gehele lichaam tot een allergische shock. Dit ieen zeer ernstige, levensbedreigende reactie.  

U bent gestoken, wat nu? 

Als u toch wordt gestoken, moet u snel handelen. Probeer echter niet in paniek te raken. 

 1.  U kunt de hoeveelheid gif die wordt ingespoten, beperken door de angel direct te verwijderen. Bijen verliezen bij de steek hun angel, wespen doorgaans niet. Pak de angel niet met twee vingers vast (‘pincetgreep’) om hem eruit te trekken, want dan knijpt u de gifzak leeg! Als u de angel van een bij laat zitten, pompt deze met een automatische beweging, ook zonder de bij eraan, gedurende enige tijd nog gif in uw huid! Snel verwijderen is daarom belangrijk. 
 2.  Daarna zuigt u de steekopening uit. Gif in de mond doet geen kwaad. Als u er niet bij kunt, vraag dan of iemand anders het wil doen.  
 3. Als u weet dat u sterk op het gif reageert (bijvoorbeeld een sterke plaatselijke reactie), kunt u een anti-allergie tablet (antihistaminicum) innemen.
 4. Vertel altijd aan iemand in de naaste omgeving dat u door een insect gestoken bent en dat u daar in het verleden hevig op hebt gereageerd.
 5. Handel vooral niet in paniek, maar wacht rustig af. Het is bekend dat de reactie op de steek door panieksituaties heviger wordt!
 6. Waarschuw uw huisarts of laat dit doen, zodat deze maatregelen kan treffen. 
 7. Als u eerder ernstig allergisch hebt gereageerd op een steek en u merkt dat de reactie op deze steek weer allergische symptomen geeft, dan moet u zichzelf injecteren met adrenaline auto injector om een zeer ernstige reactie te voorkomen.  

Noodset bij allergische reactie 

U hebt van de arts een noodset voorgeschreven gekregen voor het geval u een ernstige allergische reactie krijgt, op een plaats waar eerste hulp niet direct aanwezig is. Het is belangrijk deze noodset altijd bij u te dragen! De noodset bestaat uit: 

 • Antihistaminicum tabletten: Cetirizine à 10 mg, Levocetirizine à 5 mg, 
 • Xyzal® à 5 mg, Zyrtec® à 10 mg of Tavegil® à 1 mg. 
 • Een Epipen®: dit is een auto-injector die adrenaline bevat. 
 • Prednison® tabletten à 20 mg. 
 • Soms een Ventolin® inhalator. 

Hoe ziet de behandeling er uit? 

De behandeling tegen allergie voor insecten gif bestaat voornamelijk uit het voorkómen van allergische reacties (preventief). Als deze preventieve maatregelen voor u onvoldoende effectief blijken, komt u in aanmerking voor immunotherapie (ook wel hyposensibilisatie of allergievaccinatie genoemd).